Kinnex är en väletablerad samarbetspartner med ledorden, leveranssäkerhet, noggrannhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Kinnex affärsidé lyder: Kinnex Mekaniska ska med flexibilitet tillföra sina samarbetspartners ett mervärde. Detta genom att tillhandahålla maskinbearbetade, svetsade och monterade produkter med höga krav på noggrannhet och leveranssäkerhet.