REPRO SERVICE POL


Redan 1989 bildades vårt dotterbolag Repro Service Pol i Polen, vars största enskilda produktgrupp är kapslingar och kabinett för elektronikapplikationer.

Produktionen har tre olika inriktningar:

Tunnplåt – laserskärning, bockning, svetsning, montering och lackering
Montering – samt testning/provning och packning
Lackering – våt- och pulverlack

Det finns sedan många år en effektiv och väl fungerande logistiklösning mellan ReproPol och Skaraverken.